Italtecnica Sp. z o.o.
PL / EN

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Home / Oferta / EKOLOGIA PRODUKCJI / Instalacje Fotowoltaiczne

Do czasu wejścia ustawy pozostało kilka miesięcy. Czas ten pozwala inwestorom zainteresowanym fotowoltaiką na odpowiednie przygotowanie swoich przedsięwzięć inwestycyjnych. Profesjonalne studium, uwzględniające wszelkie aspekty techniczne, administracyjne i prawne, gwarantuje sprawną i efektywną realizację późniejszych inwestycji.

Przygotowanie inwestycji to 6 do 10 miesięcy – tyle trwa uzyskanie warunków i pozwoleń. Stan sieci powoduje ograniczenie w przyłączaniu nowych źródeł, o wydaniu warunków przyłączeniowych decyduje kolejność złożenia wniosku. W przypadku dotacji o przyznaniu środków decyduje stopień przygotowania inwestycji.

Najwyższe wsparcie dla fotowoltaiki będzie obowiązywało dla inwestycji zrealizowanych w pierwszym roku po wejściu ustawy. Inwestorzy, którzy już teraz zdecydują się na przygotowanie do przedsięwzięć inwestycyjnych, będą dysponować buforem czasu na wyliczenie dokładnej stopy zwrotu z inwestycji, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie wymaganych pozwoleń, w tym warunków przyłączenia, a także wybór najlepszej technologii i koncepcji systemu.

Etap ten jest niezwykle istotny, aby podjąć w pełni świadomą decyzję o realizacji przedsięwzięcia oraz uniknąć barier, z jakimi się spotkamy podczas dynamicznego rozwoju inwestycji po wejściu ustawy. Dodatkowym atutem jest fakt, że nawet jeśli nie zdecydujemy się na realizację inwestycji, to przygotowany teren z zarezerwowanymi warunkami przyłączeniowymi znacznie zyska na wartości po wejściu w życie ustawy i gdy takie lokalizacje zaczną się sukcesywnie wyczerpywać.